© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022

 

 

Amagerbrogade Vest 2
fra Tingvej til Sundbyvester Plads

 

* Genvej til Amagerbrogade Vest 1 *
*
Genvej til Amagerbrogade Øst 2 *

 

Genvej til vejviseren fra 1955 med beboere og butikker i hele gaden.
Klik her og åbn pdf-filen med dens søgbare tekst.

Læs her om de ændrede husnumre på Amagerbrogader


 

Fra Tingvej til Englandsvej

Husrækken med nr. 90-100
- fra Tingvej til Lærdalsgade


Husrækken fra hjørnet af Tingvej og ud ad Amagerbrogade.
Tv. ses et par meter af Frankrigsgade. Postkortet tilhører SULFA.


August 1933: Merry Teatrets adresse nr. to var i daværende
husnr. 90; den første biograf lå ved hjørnet af Lærdalsgade.


April 1940. Ukendt fotograf.

Juni 1962: Merry er for længst flytter over på den anden side ad Tingvej, hvor den endte sine dage i 1975 og blev til ALDI.

August 1962: Bygningerne på hjørnet af Tingvej rives ned for at blive udskiftet med etageejendommen fra 1965.

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA


(Annonce i Amagers Vejviser 1911-12.)


Foto: Fl. Lamberth, 2007. © SULFA

Foto: Niels Rydahl Jensen, 2012. © SULFA


1964-65. Det nye hus på hjørnet af Tingvej under opførelse.
Billedet tilhører Sporveishistorisk Selskab. © SULFA


1969. Foto: Per Bech Petersen. © SULFA

Amagerbrogade 94 med tilhørende baghuse var i mange år ejet af
kornhandler Chr. Petersen som også solgte frø og mel m.m..


Nuv. nr. 94 hed 168 før 1920 - og ...

det eksisterer stadig; opført o. 1875.
Foto: 2005

Baghusene, bl.a. en stald, er fra o. 1895.
Foto: 2005

Den lille telefon-kiosk i nr. 94 ser ud til at have overlevet i en ny skikkelse.
Foto: 2008


O. 1915
 


Ditto
 


2004
 


2004 - i gården tv.
 

Og nu med indkig til det gamle das - lynskudt af NRJ i januar 20132004 - noget af forhuset set bagfra. 

Kornhandler Chr. Petersens første forretning blev etableret 1901 på hjørnet af Søren Norbys Allé og Amagerbrogade. Den havde adressen Amagerbrogade 212, som i vore dage er nr. 130. Se billede længere nede ad websiden.
   Omkring 1914 blev forretningen flyttet lidt nærmere byen, nemlig til nr. 166-168 (nu 94-96) på Amagerbrogade nær Tingvej. Petersen ejede både forhuset med forretning og beboelse plus adskillige bagbygninger som anvendtes til bl.a. frø-,  mel- og kornmagasin, en stald til fire heste osv.
   Oprindelig var Petersens titel sædhandler. I 1939 ændrede han titlen grosserer, i 1940 til fouragehandler, og fra 1944 kaldte han sig kornhandler.

Chr. Petersen fik fire børn med hustruen Agnes Alvilda: Knud, Carl-Erik, Henning og Yrsa. Det var Carl-Eriks søn Carl Guttorm Petersen (f. 1935) som i 1996 fortalte Susan Smith om sin farfars forretning og familie.

Chr. Petersen og familie: Carl-Erik, fru Agnes Alvilda, Knud, Henning og Yrsa.


Chr. Petersens sønnesøn Carl Guttorm Petersen; 1996.

23.12.1957 nåede overlærer ved Østrigsgades Skole Gerhard Olsen lige præcis at købe en julegave hos Chr. Petersen ...


 

Herover: Før 1931, da nuv. husnr. 96D-96G plus baghusene A,B,C,E,F blev bygget,
så der sådan ud ved siden af ovenstående nr. 94. Billedet er nok fra o. 1920.

Herover: Husrækkerne (og sporvognsskinnerne) i maj 1970. Foto: Erik Johansen, © SULFA


O. 1955-57. Foto: Erik Overgaard.


1970. Foto: Erik Johansen.

Alle tre fotos: © SULFA


1970. Samme husrække set den modsatte vej. Foto: Erik Johansen.

2008. Føromtalte nr. 96 ser nu sådan ud.


2008. Nr. 98 og 100.


2010. Bingo Foto i nr. 100 på hjørnet af Lærdalsgade er borte, og det samme er dens skrækkelige vinduesudstillinger. Nu er der vist et spisested! Foto: René Hansen.

På Erik Overgaards billede fra o. 1955-57 ser vi bl.a. Sundby Musikhus, som var en af Amagers kendteste af slagsen. Der købte min morbror de fleste af sine hundredvis af grammofonplader i 1935-55:


 

 

Ved Islandsgade (Lærdalsgade) i august 1933.
Foto: Erik Johansen;
© SULFA

Et kig ud ad Lærdalsgade o. 1957 set af Erik Overgaard.
© SULFA
 


(Amager Vejviser 1910)

 Sporarbejde ud for nr. 94. Foto: Erik Johansen, juli 1950. © SULFA
(Læg mærke til AMA-butikken på hjørnet af daværende Islandsgade)
 

Husrækken med nr. 102-108
- fra Lærdalsgade til Shetlandsgade


December 2002

Et kortvarigt Strejf af Nostalgi
På Amagerbrogade 102 - dvs. hjørnet af Lærdalsgade som indtil 1951 hed Islandsgade - lå i 2008 Café Dolce Vita. Den skiftede navn i 2011 til "Amar Konya Kebab". Men i december 2002, imens hjørneforretningen fik ny facade, kunne man en kort tid se disse gamle skilte fra 1940'erne eller endnu ældre. Dengang hed forretningen noget så eksotisk som
"AMAgers Billige Husholdnings-Magasin", naturligt nok kaldet AMA.
   Endnu tidligere (1906-08) lå lige præcis her - i forgængeren til disse lokaler - den allerførste Merry-biograf, inden den flyttede hen til hjørnet af Tingvej med adressen Amagerbrogade 88.
   Butikken, som man skimter en bid af til venstre, er i 2011 Amager Halal Slagter. Dennes facade blev senere shinet op, som det ses herunder:

Reklametændstikæske fra cafeen engang i 80'erne. Æsken tilhører Susan.

Billedet tv. tog jeg i juni 2008.

og samme hjørne for hundrede år siden, o. 1910 if. SULFA, som ejer billedet:

Billedet viser indehaverne ægteparret Olga og Peder Brinch sm.m. en ansat.
Ukendt fotograf. Til venstre skimtes Køsters Eftf.s frøhandel.

Herunder to Arako-annoncer fra februar og oktober 1957 for det sensationelle Eltra-fjernsyn ... med fjernbetjening! Min kæreste havde sådan et i 1962.


 


 

Disse to billeder er taget af Erik Overgaard og dateres begge til anden halvdel af 1950'erne. Desværre ved jeg ikke, hvilket af dem som er ældst. Tag for eksempel Ginsborg¹. På billedet tv. synes forretningen mindre end th. Men var det fordi den startede som lille og så blev stor - eller omvendt?
   Og desværre går foto 1 ikke helt hen til det sydlige hjørne af Shetlandsgade, så det er ikke til at se om Arbejdernes Kødforsyning havde filial både i nr. 112 og i nr. 104 samtidig. - Begge billeder tilhører SULFA.                          
¹Ginsborg var i parentes bemærket den ene af mine tre yndlings-herretøjsbutikker i 1960'erne. De to andre var Finn Petersen og Øland.

Krogen til højre for Bikuben - som senere blev til Blockbuster, før også den lukkede - er med til at danne en gyselig grim facaderække, som Niels Rydahl fastholdt i 2015:Til venstre for gadedøren på Amagerbrogade 102 så butiksfacaden sådan ud den 30.9.2005, da Susan Smith kom forbi.
   En dejlig købmand som tilbyder 'alle tøj reparationer' (sic!) må siges at være lidt af en kombination :-) I 2011 er forretningen lavet om til et spisested ved navn Crazy Chicken. Det tilbyder bl.a. 'Sund Salater'.
   Jar, den danska sproget er en vandskeli sag ...Amagerbrogade 182 = nu nr. 104 - ca. 1915.
Tak for tilsendt foto.
 

 

 

Husrækken med nr. 112-120
- fra Shetlandsgade til Englandsvej
 

Ca. 1902. Ukendt fotograf. © SULFA
 

"Taarnbo" ca. 1910; fra 'Før og Nu'.
 


(Amager Vejviser 1910)


August 1933. Ejendommen på hjørnet er opført 1905 og består af Shetlandsgade 1 og Amagerbrogade 112.
Foto: Erik Johansen. © SULFA
Gæt selv, hvorfor ejendommen hedder Taarnbo ...

Samme husrække set den modsatte vej o. 1957. Ejendommen forrest er fra 1929 og består af Amagerbrogade 118-120 plus Englandsvej 2. Amagerbrogade 114-116 er bygget 1904.
Foto: Erik Overgaard. © SULFA

1971. Amagerbankens hovedkontor og dens Sundby Afdeling havde adresse her i nr. 114 allerede fra da huset blev bygget, og banken lod den flotte portal ind til C. Reiermann's Papfabrik overleve i facaden. Lige indtil ... © SULFA

IRMA overtog i 1971 bankens lokaler og benyttede lejligheden til at skjule den gamle facade med sit anmasende logo. Jørgen Kihl tog dette billede i 1986. © SULFA

I 1992 flyttede IRMA ud og SuperBrugsen ind - hvor den lå indtil 1996, hvor FONA overtog de gamle lokaler og førte den flotte facade tilbage til sin historiske skikkelse med Reiermann-portens hvælving, dog uden den oprindelige portdør.
Foto: Flemming Lamberth, 2003. © SULFA

Reiermann-portalen i nærbillede 2003.
Foto: Flemming Lamberth. © SULFA

Obs!
Der er mere om Reiermanns Papfabrik på siden om bl.a. Shetlandsgade.


Foto: Fl. Lamberth, 2004. © SULFA


Fona-fotos: © Flemming Lamberth, januar 2004

 


Annonce i "Vejviser for Amager Birk 1915-16"


Lidl-fotos: Flemming Lamberth, juli 2010. © SULFA


Foto: NRJ, januar 2013

Ditto

 


Trappevinduer på gårdsiden af bygningen Amagerbrogade 114.

Begge fotos: Fl. Lamberth, 2004.

 

Dokumentation!

Kørebane med nedslidt asfalt og frilagte sporvognsskinner ud for Amgbroggade 114 den 5.3.2004.
   Det passer altså ikke helt, hvad Stadsingeniøren skrev for 23 år siden i ...

...
i sit 'Grøn Bølge'-blad fra sommeren 1981! Og i 2012 dukker der skinner frem i lyset ud for Ebertsgade!

 


Fra Shetlandsgade og sydpå - i juni 2008

 


Fra Englandsvej og nordpå - i august 1933.
(Foto: Erik Johansen; © SULFA)

Og igen ... Foto: NRJ, maj 2012.

1923. Tilhører Københavns Museum.

 

 Englandsvej-området o. 1925 med bl.a. de længst forsvundne landsbygader
Islandsgade, Færøgade og Grønlandsgade. Foto: Stads.Ing., © SULFA

 

Fra Englandsvej til Thingvalla Allé

Husrækken med nr. 122-130
- fra Englandsvej til Søren Norbys Allé
 

Erik Johansen, august 1933.
© SULFA

Niels Rydahl Jensen, maj 2012.


Set fra Bus 250S i juli 2006

Det sydlige hjørne af Englandsvej set af KA i hhv. september og november 2015:
 


Hesteslagteren ved Englandsvej engang i 1920'erne.
Fotograf ukendt. © SULFA


Husrækken set mod Englandsvej 4.6.1940.
Foto: Erik Johansen, copyright: SULFA


Foto: Erik Overgaard, ca. 1956.
© SULFA
Man kan se, at fotografen har stået under den baldakin der var over indgangen til Amager Bio. Udhængsskiltet om Dansk Familieblad hører til Tipskiosken som lå ved siden af biografen.

Samme husrække (og samme fotograf) et par år tidligere, dvs. o. 1953. Huset på hjørnet af Englandsvej er opført i 1902.
© SULFA


To fotos fra 14.6.2005

Hjørnet af Søren Norbys Alle var før 1920 lig med Amagerbrogade 212; i dag hedder det nr. 130.
   Chr. Petersens korn-, frø- og såsædforretning, der blev etableret i 1901 samme år, som ejendommen var opført, var formentlig Petersens start på karrieren som kornhandler. Omkring 1910 flyttede han med familien til Amagerbrogade 168, nu 94. Se billedserien derfra højere oppe på websiden.
 


(Amager Vejviser 1910)

 


Foto: Erik Johansen, o. 1935. © SULFA
Ved hjørnet af Søren Norbys Allé

 

Husrækken med nr. 132-148
- fra Søren Norbys Allé til Christian II's Allé

 

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
De store skygger skyldes kabelholderne og tårnet på hjørnet af Middelgrundsvej.


Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA

Disse to tog jeg i juni 2005


Ca. 1987. Ukendt fotograf. Tilsendt foto.

 

Og så skete der pludselig noget ...


Disse tre fotos tog Ingeborg K. Skjæveland 11.3.2011

Søren Norbys Allé

Ditto

Disse tre fotos tog Susan Smith 11.6.2011

Bygningen er opført 1908

I maj 2013 sker der omsider noget radikalt med renoveringen af basarbygningen: Inde i gården og i huset indvendig rives alt ned, så det kun er facaden der står tilbage som en tom skal. Denne bevares tilsyneladende - heldigvis - i en kommende bygning.
   Er man til Facebook, har man i 2010-13 ikke kunnet undgå at se det stakkels hus omtalt en bunke gange i adskillige grupper, mest under devisen 'Riv lortet ned!' Folk burde skamme sig - og de fik da også kun delvis ret, al den stund bygningens skal, den gamle facade, heldigvis får lov at overleve, mens al indmad fjernes:


Foto: Karin Andersen, 1.7.2013 - indefra


Foto: Claus Lellinge, 23.7.2013 - udefra
 

Entreprenøren Øens Murerfirma A/S ender med at have udført en nydelig og næsom genopbygning af huset. Og i januar 2014 kan det atter tages i brug, nu som en filial af den herningensiske restaurationskæde Bone's.
   Sjældent er et hushjørne på Amagerbrogade fotograferet så ofte og intenst som netop dette. Der findes mange flere billeder af renoveringsarbejdets før- og imens-faser, men her nøjes vi med disse efter-billeder:


Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Claus Lellinge

Fl. Lamberth, © SULFA

Fl. Lamberth, © SULFA

Ib Techt
 
Ib Techt


Dette er fra ca. 1930, fortæller SULFA som ejer billedet. Ukendt fotograf.

Kaster man i forbifarten et blik ud ad sidevejen - som efter et stort sving
løber ud i Englandsvej - så der sådan ud i 2013 via Niels Rydahls kamera:

 


 


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
 
Foto: Erik Overgaard, 1958.
© SULFA


Nr. 146 i april 1991. Foto: Bruno Jensen. Kort tid før nedrivningen.
 
 

14.6.2005 x 4

Nr. 140

Nr. 142-144; opført 1894, ombygget 1932

Nr. 146 (1994)
og 148 (1906)

Juni 2011/ss x 3

Nr. 138; opført 1902

Nr. 140; ditto


Hj. af Christian II's Allé ca. 1957. Foto: Erik Overgaard; © SULFA

 

 

 

Huset med nr. 150
- fra Christian II's Allé til Dronning Elisabeths Allé


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
Disse stilfulde villaer
måtte lade livet til fordel for denne betonkolos:


Foto: Erik Overgaard, ca. 1958.
© SULFA

14.6.2005
Denne bygning, opført 1958, var foruden nogle få boliger oprindelig hjemsted for en stor filial af HB-Brugsen, Sygekassen Sundet, fysiologisk klinik, Synoptik, Amager Kontokort mv.


Et par sideblikke ud ad Christian II's Allé, set af Fl. Lamberth i 1996; © SULFA:

 

 

R. Broby-Johansens finurlige fortælling om bl.a. springvands-monumentet fra 1895 midt på alleen

 


Pinsemorgen 1985 - fra afsløringen af springvandet.

 

 

Bogsiden er fra 'Gennem det ny København', Gyldendal 1963 - på forventet efterbevilling

 

 

Husrækken med nr. 154-156
- fra Dronning Elisabeths Allé til Hans Bogbinders Allé


Den katolske Sankt Annæ Kirke har adresse Dronning Elisabeths Allé 3.
Kirken er opført 1936-38. Foto (set fra Augustagade): Erik Overgaard; © SULFA

Næste tre billeder af kirken skyldes Niels Rydahl i marts 2016:

Fl. Lamberths billede set ud ad Dronning Elisabeths Allé i 1996:


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA


Set ud ad Hans Bogbinders Allé i 1997.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA


Disse tre billeder af St. Elisabeths Hospital tog Fl. Lamberth i 1997. Copyright: SULFA


To billeder fra 14.6.2005


(Nr. 156 er opført 1957)


Men i 2012-13 er boghandleren en saga blot. Og blevet til endnu et spisested.
 

Fotos: NRJ, aug. 2012.

Antikbutikken lever stadig i april 2016:

 

 

Amagerbrogade fra Englandsvej øverst, med Eberts Villaby til venstre plus Sønderbro Apotek og ikke mindst Sankt Elisabeths Hospital i midten.
   Fotograferet til Stadsingeniørens Direktorat omkring 1945. Nuværende ophavsret: SULFA.


 

Husrækken med nr. 158-160
- fra Hans Bogbinders Allé til Prinsesse Christines Vej


Sønderbro Apotek på Amagerbrogade 246 (nu 158) åbnede 14.1.1904;
huset blev opført 1902. Tegningen er fra apotekets første receptkuvert.


Postkortbillede fra ca. 1910. Datostemplet på frimærket siger 23-2-11.

Mon ikke dette postkort er fra o. 1915, når man ser at sporvognsskinnerne nu er blevet dobbeltrettet?
© SULFA

Den aflange basarbygning som ligger fra apoteket til begyndelsen af
Prinsesse Christines Vej er opført i 1923; den blev om- og tilbygget i 1977.


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Fl. Lamberth, august 2007.
© SULFA
[Godt, man ikke bor over for dette flotte sorte sollys-reflekterende tegltag!]


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
De store bygniinger bagerst er det tidl. katolske Sankt Elisabeths Hospital, opført 1904. I vore dage er det en del af Amager Hospital.
Disse to fotos tog jeg den 14.6.2005

 


Erik Overgaard tog disse to billeder antagelig i slutningen af 50'erne.

Begge fotos tilhører i dag SULFA.


Ukendt fotograf og årstal ...


Foto: Erik Overgaard, o. 1957

Foto: Fl. Lamberth, 2009.
Begge billeder tilhører SULFA


Foto: Fl. Lamberth, juli 2009.
© SULFA

Og eget foto fra april 2016:Tak til fætter Svend Grandt for dette 32-siders 100-års jubilæumsskrift
som han sendte til mig for mange år siden.
Apotekets hjemmeside hedder http://www.sonderbro.dk/
 

Og Prinsesse Christines Vej set fra vest mod Amagerbrogade og Højdevej:

Foto: Fl. Lamberth, 1996 -
© SULFA

 

 

 

Husrækken med nr. 164-170
- fra Prinsesse Christines Vej til Peder Lykkes Vej

 


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Til venstre en bid af Otto Schmidts konditori på hjørnet af Peder Lykkes Vej. Set af Per Bech Petersen i 1968; copyright SULFA.

Samme hushjørne i april 2016:


Foto: Flemming Lamberth, 2009. © SULFA

 

 

 

 

 

 

Husrækken med nr. 172-174
- fra Peder Lykkes Vej til Ulrik Birchs Allé

 
     

 

 

 

Husrækken med nr. 176-178
- fra Ulrik Birchs Allé til Højdevangs Allé
 
     

 

 

 

Husrækken med nr. 180-184
- fra Højdevangs Allé til Thingvalla Allé

To mere af Per Bech Petersens flotte sporvognsbilleder, som tilhører SULFA og SHS.
De er begge taget den dag, linien ophørte som sporvogn - i oktober 1969:

 


Hj. af Thingvalla Allé, ca. 1957. Bygningen er fra 1905.
Set mod nord af Erik Overgaard;
© SULFA

 


Med Amagerbrogade i ryggen.
Foto: Fl. Lamberth, 1996 - © SULFA

 

Den myreflittige og dygtige sporvognsfotograf Per Bech Petersen fastholdt også vogntoget i 1966 og
Linie 2-motorvognen ud for Sundby Remise i 1969. Det højre røde hus th. er hjørnet af Thingvalla Allé:


Copyright: SULFA

Copyright: SULFA

 

 

 

Fra Thingvalla Allé til Sundbyvester Plads

Husrækken med nr. 186-190
- fra Thingvalla Allé til Gimles Allé


Hovedet af en regning fra 1956. (Overlærer Gerhard Olsens arkivalier).


Hjørnet af Thingvalla Allé - engang i 1940'erne ... Tak for det tilsendte foto, hvis kvalitet fotografen beklager.

Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA
Gimles Allé t.v. med Restaurant Manila på hjørnet.
Som i april 2016 så sådan ud i mit kamera:


1996 - nu ligger Importøren i Manilas gamle lokaler. Foto: Flemming Lamberth
- © SULFA.

 

 

 

Husrækken med nr. 194-196
- fra Gimles Allé til Ingolfs Allé

Karreen med nr. 194-196 - opført 1925 - består desuden af Gimles Allé 1A-3B og Ingolfs Allé 2-6B. I forgrunden her har vi både en brandalarm og en politi-alarm (telefon). Foto: Erik Overgaard o. 1957; © SULFA

 


Et kig ud ad Ingolfs Allé.
Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

 

 

 

 

Husrækken med nr. 200-204B
- fra Ingolfs Allé til Oxford Allé
 

Hj. af Ingolfs Allé set mod syd, med en gedigen politi-alarm i forgrunden. Cirka 1957. Foto: Erik Overgaard - © SULFA


Et kig ud ad Oxford Allés modsatte side via Fl. Lamberths kamera; 1996.
© SULFA

På selve Ingolfs Allé ved hj. Amagerbrogade lå i mange år
Foto-Lejbok, før den flyttede over til Amagerbrogade 223:

Billedet er fra 1950. Fotografens navn kendes ikke. © SULFA

 

Mindre end et stenkast fra Amagerbrogade ligger et lille kileformet grønt og godt tilvokset anlæg midt i Oxford Allé hvor denne deler sig, og den højre del bliver til Fussingsvej. Halvt skjult mellem buske og træer står en ung og splitterbar kvinde og reder sit hår. Susan Smith fotograferede hende i april 2013:

Kvinde der kæmmer sig - af Gunnar Hammerich (1893-1977) - opstillet 1941 - Københavns Kommune / Goldschmidts Legat


Fra Benny Thorsen har jeg med tak modtaget en kopi af dette gamle prospektkort - som desværre er uden årstal; måske o. 1950?

Eget foto fra april 2016, efter der var tyndet ud i bevoksningen:

 

 

 

Husrækken med nr. 206A-224
- fra Oxford Allé til Funkiavej


Hj. af Oxford Allé set o. 1957 af Erik Overgaard. © SULFA


Husrækken med (fra venstre) nr. 224-206A.
Foto: Erik Johansen, 9. marts 1937. © SULFA


Hj. af Funkiavej set o. 1957 af Erik Overgaard. © SULFA

Og i en lidt mere spids vinkel et vue ud ad Funkiavej. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

 

Frakkeboden i nr. 222, set af John Jørgensen ca. 1976;
billedet er scannet af Hans Jacobsen:

 

 

 

 

Husrækken med nr. 226-230
- fra Funkiavej til Kentiavej


Foto: Per Bech Petersen, 1969. © SULFA og SHS.
 


Hjørnet af Kentiavej set mod nord ca. 1957.
Foto: Erik Overgaard. © SULFA

Samme karré foreviget af Niels Rydahl (NRJ) i april 2014.

 

 

 

Husrækken med nr. 232A-236
- fra Kentiavej til Sundbyvester Plads


Foto: Per Bech Petersen, 1967. Ophavsret: SULFA og SHS.

     


Kentiavej set mod Amagerbrogade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA


Amagerbrogade med en bid af Sundbyvester Plads set fra
Gerbrandsvej o. 1957. Foto: Erik Overgaard;
© SULFA

 

 

 

Fra Sundbyvester Plads til Følfodvej

Sundbyvester Plads

En af de mange gange, hvor pladsen er renoveret og bygget om, fastholdt Arne Glud i 1978.
Billedet gengives her i forståelse med SULFA, der s.m. AG har ophavsretten til fotoet.


1950'erne

1960'erne

©

©


18.10.1969: Dagen før Linie 2's sidste tur som sporvogn.


1996 - foto: Fl. Lamberth, SULFA

NB! og Obs!
Alle ovenstående bus- og sporvognsfotografier tilhører SULFA, dvs. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, og Sporveishistorisk Selskab. Det er også SULFA som har dateret billederne. Når man peger på miniaturerne, ser man i mange tilfælde fotografens navn.
   Bladforsiderne m.m. herunder er fra webmasters private lokalarkiv.

- fra KS til HT til HUR til Movia til DOT til ...?


Kært barn! Hvad mon trafikselskabet hedder i dag eller i morgen ... :-)
 Men Sundbyvester Plads har ikke kun været et trafikalt knudepunkt. Den har også bestået af boliger og butikker, af et anlæg med legeplads - og i næsten 50 år (1955-2003) var der bibliotek på hjørnet af Amagerbrogade. Det blev etableret, kort efter ejendommen stod færdigopført i 1956.
   Det flotte billede herunder tog Arne Glud i 1975 i anledning af bibliotekets nye lysskilt. © SULFA


 


Den gamle MIRAKEL-priser på Sundbyvester Plads var
Danmarks sidste af slagsen:


September 2005 og her 2007


 

Tre billeder fra Susans kamera,
maj 2009


 

30.5.2009: Indehaver Jens Thyrsted holder almindeligt udsalg.

Der er stadig masser af varer.

19.12.2009: Men nu lakker det mod enden.

Langsomt tømmes hylder, diske, skabe og lagerrum.

25.3.2010: Også i den fhv. viktualiebutik, som forretningen overtog for mange år siden, er miraklernes tid forbi.

25. marts 2010: I morgen bliver MIRAKEL-priser blot en saga blot.

Dec. 2010: Sådan ser den populære lavprisbutiks facader ud i dag.

Se hvad Amager Bladet skrev om den sidste butik i december 2009.


Ditto
Alle fotos: Susan Smith
 

Og se her hvad Politiken skrev 13.2.2010.

I december 2009 begyndte ophørsudsalget, og i marts 2010 slukkede og lukkede butikken.

Forretningens forgænger på Sundbyvester Plads 5 hed Varehuset Trækker. Den lå dér i midten af 1950'erne, og efter sigende kunne man i mange år efter stadig læse sloganet "Vi Trækker kunderne til" på facaden oven over MIRAKELpriser.
 

Se også mit eksterne bladre-galleri med Susans fotos af MIRAKELpriser. Klik her!
Nu nedlagt - men i stedet kan billederne ses på https://www.facebook.com/grandtsFlemming Lamberth/SULFA tog dette foto i 1996.

Duerne flyver af og til op, ingen ved rigtigt hvorfor ... skrev Klaus Rifbjerg i 1967 i en smuk vise til filmen 'Jeg er sgu min egen', hvor den bliver sunget af Cæsar. Den har været med i Højskolesangbogen siden 1989.
   Billedet af den igen igen-ombyggede, bunkersfri Sundbyvester Plads, set mod Amagerbrogade, tog Niels Rydahl Jensen i december 2012. Og da fotografen vendte sig omkring, lå den nye vintertomme legeplads åben og parat til forårets børn:

 

April 2016: Legepladsen og busterminalen

 


I både vintersol og -skygge. Foto: NRJ, januar 2013

 

I 1996 fotograferede Fl. Lamberth/SULFA legepladsen:

 
- og busterminalen ved Amagerbrogade.

 

 

 

Husrækken med nr. 238A-240
- fra Sundbyvester Plads til Sofienhøjvej


Sofienhøjvej set mod Amagerbrogade, 1996.
Foto: Flemming Lamberth /
© SULFA

     

 

 

 

Husrækken med nr. 242-250
- fra Sofienhøjvej til Georginevej


Set mod Sundbyvester Plads. Nærmest fotografen har vi stuehuset til den gamle gård Sofienhøj.
Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA


Sofienhøj (eller Sophienhøj) blev nedrevet o. 1970; den nuv. ejendom er opført 1975.
 


Til venstre for indgangen til forretningen på hjørnet af Sofienhøjvej sidder denne indmurede ...

... 'mindetavle' som en hilsen til den gamle gård - hvis navn kunne staves på to måder.
Begge billeder: Leif Mundus, 2013.


Villaen, som ses midt i billedet ovenover, blev revet ned for mange år siden.
Tak for dette tilsendte foto fra omkring 1975. Nogle mener, den oprindelig hørte til Sofienhøj.


Fra Svend Braarups fotoalbum; dateret 1933. © SULFA.
Bemærk den drejede skorsten.

Tak til John Philip Dragsholm for disse to fotos fra o. 1957. Det første viser Sofienhøjs bagside set fra Sofienhøjvej 5C - det andet er fra udgravningen til en parkeringskælder bag ved gården (med Sundbyvester Plads 5-9 i baggrunden).


C. Elling tog dette billede af 'Sophienhøj' o. 1940.

Herover: Gården Sofienhøj i 1905 fra 'Billeder fra det nu forsvundne Amager'
Fotograf: Carl Flensburg. © Tårnby Stads- og Lokalarkiv. Gengivet ifølge aftale.
I samme bog, gengivet if. aftale, finder vi disse to billeder med samme copyright:
 


Gårdens familie med ejeren bagerst i døråbningen; ca. 1900.

Sofienhøj-familien på vej i skoven; ca. 1950.
På billedet tv. herover ses lidt af Sofienhøjgård. Leif Mundus fotograferede de kreative importører af svensk Gränges-øl under den store danske ølstrejke i sommeren 1965.

 


Hj. af Georginevej ved nr. 248 ca. 1957, set af Erik Overgaard.
© SULFA


Butik i nr. 248 i september 2007:
Hørecenter og bøffer. Lyttebøffer?

 Amagerbrogade set fra Vejlands Allé/Greisvej-krydset. Foto: NRJ, april 2014.

 

 

Husrækken med nr. 252-256
- fra Georginevej til Vejlands Allé


Hj. af Vejlands Allé o. 1957. Foto: Erik Overgaard © SULFA

 

 

 

Husrækken med nr. 258-260
- fra Vejlands Allé til Store Krog

Ejendommen på hj. af Vejlands Allé er opført 1939 og i virkeligheden T-formet. Den består af nr. 258 og 260 plus Vejlands Allé 1. Foto: Erik Overgaard o. 1957; © SULFA.
   Langs med gavlen i forgrunden ved bevoksningen blev Store Krog anlagt og navngivet 1966 som adgangsvej til den store Lejerbo-afdeling Gyldenrisparken.


September 2007

Gorms Kro virker da noget tillukket i april 2012. Foto: Rene Petersen

Samme bygning med samme beværtning sås af NRJ i april 2014. Gorms Kro ser ud til at trives.

 

 

 

Husrækken med nr. 262-266
- fra Store Krog til Gyldenrisvej

På disse jorder - som i 1868 kaldtes Store Krog og Lille Krog - blev Gyldenrisparken anlagt i 1966.
Foto: Erik Overgaard ca. 1957. Billedet herunder tog Fl. Lamberth i 1996 af samme område set den modsatte vej.
Begge fotos er © SULFA.


Fotos: NRJ, april 2014

Og 'inde' fra selve Gyldenrisparken i 1996:

Karreen tv. er Store Krog nr. vist nok 6-18; og th. en bid af nr. 20-72.
Foto: Flemming Lamberth. © SULFA
(Fra 1975 til 1977 boede undertegnede i Store Krog nr. 64)

 

 

 

Husrækken med nr. 290-300
- fra Gyldenrisvej til Følfodvej


Erik Overgaard ca. 1957. © SULFA

Her er vi ved vejs ende hvad angår Københavns Kommune. Den sydlige side af Følfodvej - som er lige netop uden for billedets venstre side - hører Tårnby Kommune.
   Derfor er navneskiltene 'Følfodvej' lige over for hinanden ved Amagerbrogade skrevet med hhv. lille københavnerskrift og stor Tårnby-skrift. Hvilket man - hvis man ikke lige kommer forbi og ser skiltene live - kan overbevise sig om på Google Earth-webben; det er lidt pudsigt.


Fl. Lamberth 1996. © SULFA.
 


Niels Rydahl, april 2014

Parti fra Følfodvej o. 1957. Foto: Erik Overgaard, © SULFA:

I marts 2011 skifter Arbejdernes Andels-Boligforening officielt navn til Boligforeningen AAB. Nu er det ikke længere nok at kalde foreningen for AAB i normal daglig tale. Thi hvem ønsker vel i vore dage at blive omtalt som arbejder ... Ak ja! Hvilken trist udvikling.
   Ikke desto mindre har vi her Erik Overgaards billede fra o. 1957 af AAB-afdeling 111 på Følfodvej og dens sideveje. Husene blev opført i 1942 og kaldes ofte for Smedebyen. Efter sigende boede mange B&W-arbejdere her i sin tid.
   Billedet herunder tog Flemming Laberth af samme bebyggelse i 1996.
© SULFA: 

 


Husnumrene på Amagerbrogade!

Numrene på Amagerbrogade har været ændret flere gange i tidens løb. Se fx disse sider i ejendomsregistret i Amager Vejviser 1910.
    Indtil 1904 hed det første stykke af vore dages Amagerbrogade blot Amagerbro og hørte til Københavns "Voldkvarteret"; det samme gjorde Amager Boulevard, Artillerivej, Amagerfælledvej og Kløvermarksvej. Dette kvarter - plus Islands Brygge-gaderne som hørte til "Islands Brygge Kvarteret" - var begge en del af Postdistrikt C.
   Postdistrikt S derimod - dvs. Sundbyerne inkl. Amagerbrogade - begyndte først ved bommen som stod vis-a-vis det sydlige hjørne af Vor Frelsers Kirkegård, nemlig ud for hvor de to ejendomme Hollændergården (1921) og Sundbyholm (1918) er opført klos op ad hinanden.
   I dag har Hollændergården adressen Amagerbrogade 30 og Sundbyholm Amagerbrogade 32, men før 1910 var disse bygningers forgængere henholdsvis Amagerbro 16 og Amagerbrogade 2. Dér begyndte Amagerbrogade! Amagerbrogade 1 over for var hjørnet af Prags Boulevard.


(Udsnit af kortskitse med husnumre i Amager Vejviser 1902)

Husnumrene på Amagerbro begyndte ved Ravelinen ved Christianshavns Vold. Omkring 1910 ændredes adresserne således, at Amagerbrogade startede ved den senere Christmas Møllers Plads med nr. 1 og nr. 2.
   Numrene til og med hhv. 23 og 100 var i 1920 stadig Postdistrikt C. Ved Sundbyøster Boulevard, nu Prags, ændredes nummerrækkefølgen til 113, og den førnævnte Amagerbro 16 kom nu til at hedde Amagerbrogade 100. Spørg mig ikke om hvorfor der var så stort et hul i numrene ...
   Men før da, dvs. i 1800-tallet, hed vore dages Amagerbrogade syd for bommen ved Prags Boulevard Amager Landevej eller bare Landevejen. For eksempel havde huset med nuværende nr. 36 i 1877 adressen Landevejen 6.

Et konkret eksempel mere: Vore dages Amagerbrogade 67 hed i 1918 nr. 145 - og i 1905 nr. 25.

V
ed Følfodvej fortsætter Amagerbrogade i Tårnby Kommune (Postdistrikt Kastrup), men herfra som Amager Landevej.
 


 

1958-hilsen fra BYKAS på Amager Landevej 102-104


 


 

 


 

SULFA [fra 2012: SULFA] er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. SHS er Sporveishistorisk Selskab.
NRJ er Niels Rydahl Jensen. ss er Susan Smith, og KA er Karin Andersen.

Sporvognsbillederne tilhører, hvis ikke andet er anført,

Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus