Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus

(Opdateret april 2016)

 
 

Websiden er under sporadisk opdatering ...
 

Øselsgade og Ølandsgade
+ Kornblomstvej, Ebertsgade, Ølandshus mv.

 


Ø-gade-området o. 1930. Åbner i nyt vindue

 


1936. Ebertsgade øverst tv. Baltic i Ølandsgade i midten, og nederst th. den store American Tobacco Co., senere Storno.


Stort luftfoto antagelig fra 1950'erne. 2400 pixels.


Omkr. 1937. Øselsgade og Ølandsgade zoomet ind for at kunne sammenligne med kortskitsen foroven.


1985
En aflang hvid bygning med sort tag ses tydeligt på alle billederne. Det er Ølandshus i Ølandsgade med hovedadressen Amagerbrogade 62.
 


Flyfoto taget af Christian Nygaard Pedersen 2005.

 

Øselsgade
[før 1902: Lille Nygade]

 


Grundridset foroven af det særegne forløb i Øselsgade og Ølandsgade viser området som det var o. 1930. Bortset fra at de to store blokke Ølandshus og Øselsgården endnu ikke var med, så området således ud helt frem til omkring 1980-85.
   Samme sted o. 1875 kan ses via et klik her. Det er et håndtegnet matrikelkort med notater, som Erik Housted venligt har stillet til rådighed. Blandt andet er kortet forsynet med de tidligere og de senere husnumre på Amagerbrogade. Numrene har været ændret flere gange, jf. denne tekst (nederst på siden om Amagerbrogade).

2003 blev indkørslen fra Amagerbrogade til Øselsgade lukket med plankeværk og en aflåst portlåge. Ingen af gadernes gamle huse har overlevet udviklingen bortset fra Øselsgade nr. 2, som i 2010 er en lagerbygning.
   Nu til dags begynder de lige husnumre i Øselsgade ved fhv. Plejecentret Øselsgården; den har husnr. 10. Centrets gavl mod øst ligger hvor nr. 6-8 er på skitsen fra 1930; se også de fire flyfotos herunder.
   Øselsgården begyndte man at bygge i 1967. Den blev indviet i foråret 1970. 2012 blev den imidlertid rømmet, fordi beboerne blev flyttet ud i et nyt plejehjem i Ørestad. Formodentlig skal bygningen renoveres og indrettes til ungdomsboliger.

Den lange Ølandshus-ejendom som stod færdig i 1937 - og hvis adresse er Amagerbrogade 62 - strækker sig langs Ølandsgade og slutter ud for en linje der kan trækkes cirka fra bagsiden af nr. 4 imellem bogstaverne L og A i 'Ølandsgade' på tegningen. Bygningen er m.a.o. ti år for ung til at være med på grundridset.
   Ølandshus kan ses på flybillederne som en lang, lys bygning med fladt, mørkt tag som oftest i højre side af billederne.
 

 


Amagerbrogade 128 (nu 58); gadehjørnet i forgrunden er Øselsgade. Formentlig omkr. 1920.

 


O. 2001 blev den tidligere Ølandsgade isoleret fra Amagerbrogade bag en aflåst dør i et plankeværk!
(Fhv. husnr. 2 fandtes stadig, men ikke som adresse; kun gadens nr. 10 var tilbage, nemlig Øselsgården)

 

Øselsgade 1, 1A, 3, 3A

 

 

 

'Dobbelthuset' Øselsgade 5 og Ølandsgade 4

 

 

 

Øselsgade 7 - 11

 

 

 

Øselsgade 13 - 19 + 21-25

 

 

 

 

 

Øselsgade 2 - 4


Det fhv. ligkistelager var Øselsgade 2 (foto fra 2002)


1985. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

28.9.2004, set fra Ebertsgade

28.9.2004, set fra Ølandsgade

28.9.2004, set fra Ebertsgade

11.1.2007, set fra Ølandsgade

Øselsgade 4 var de hærgede træskure med det permanente loppetorv;
se længere nede. Klik her!

 

 

Øselsgade 6 - 22


Fra højre til venstre: hus nr. 6, 8, 10, 12, 14 og 16 - i 1961.
Foto: Arne Glud, bogen Sønderport; her © SULFA
Disse herligt uens huse blev nedrevet i 1967 for at give plads til Plejecentret Øselsgården som fik husnr. 10.

1

© SULFA
2

© SULFA
3

© SULFA
4

© SULFA
5

© SULFA
1) Ca. 1965. Husnr. 6. Huset er nok bygget midt i 1800-tallet, siger kommunen i 1967 ifm. nedrivningen. Ukendt fotograf.
2) Ca. 1960. Yderst til venstre gavlen af husnr. 5. Ukendt fotograf.
3) Ca. 1957. Første hus til højre er nr. 6. Foto: Erik Overgaard.
4) og 5) Ca. 1965. Læg mærke til den høje gavl i baggrunden. Det er gadens ulige husnr. 1, 1A, 3 og 3A.

 

Niels Rydahl Jensen har skaffet disse to fotos fra nedrivningen i 1967


Husrækken med husnr. 14 nærmest fotografen

De gamle huses bagside hvor også de små haver må lade livet på
Fremskridtets Alter ...Det oprindelige husnr. 22 på hjørnet af Lerfosgade o. 1965; ukendt fotograf.
© SULFA
 

Vore dages Øselsgade 10:

 

 

Øselsgade 10


Det fhv. plejehjem Øselsgården. NRJ 2012.

 

 

Øselsgade i gamle vejvisere:

Klik og kig: Amager Vejviser 1910, Første Aargang
Klik og kig: Amagers Vejviser 1911-12, 2. og 3. Aargang
Klik og kig: Amager Vejviser 1918. Amagerlands Handelshaandbog
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1935
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1947
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1955
 

AAB's Afd. 73-karré med sine 40 lejligheder, som blev opført hvor tidligere 'dobbelthuset' Øselsgade 5/Ølandsgade 4 stod - og lidt til - fik husnumrene Ølandsgade 6, Røsågade 9 og Ebertsgade 5.
   Mens ejendommen var under opførelse i 1992-93, tog Allan Ørving en serie fotos af byggeriet. De fleste af dem ses herunder mod nordøst med Ebertsgade og Amagerbrogade bagerst:


- og loppetorvet var en saga blot ...

 

 

Ølandsgade
[før 1902: Hvidtfeldtsstræde]

 
 

Den lange Ølandshus-ejendom som stod færdig i 1937 - og hvis adresse er Amagerbrogade 62 - strækker sig langs Ølandsgade og slutter ud for en linje der kan trækkes cirka fra bagsiden af nr. 4 imellem bogstaverne L og A i 'Ølandsgade' på tegningen. Bygningen er m.a.o. ti år for ung til at være med på grundridset.
   Ølandshus kan ses på flybillederne som en lang, lys bygning med fladt, mørkt tag som oftest i højre side af billederne.
 

 


 

Ølandsgade 1A + 3-7

 

 

 

Ølandsgade

 

 

 

 

Loppetorvet i Øselsgade

 


Loppetorvet i Øselsgade 4 fortjener sit eget afsnit på denne webside.
   Det lå i en menneskealder eller to i et par malede og nærmest faldefærdige bræddehytter på strækningen mellem den anonyme bygning som husede et ligkistesnedkeri og -magasin og hen til gadens knæk ved 'dobbelthuset' mellem Øselsgade og Ølandsgade.
   Loppetorvet var åbent hele året - men det måtte lade livet i 1992, da AAB's Afd. 73-ejendom skulle opføres; den består af Ebertsgade 5, Røsågade 9 og Ølandsgade 6.
 


1961 - foto: Arne Glud, © SULFA
 


O. 1981 - foto: Peter Mortensen,
© SULFA

O. 1981 - foto: Peter Mortensen,
© SULFA

1985 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

1985 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

1989 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

To fotos fra det indre marked, så at sige ...
Foto: Fl. Lamberth 1989,
© SULFA

1989 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA


1992, et af de sidste billeder - foto: Flemming Lamberth, © SULFA

 

Kornblomstvej

 


Kornblomstvej udgår fra Sundholmsvej og ender ud for Lerfosvej, hvor den skifter navn til Øselsgade. Det er endnu uopklaret hvordan, Kornblomstvej - hverefter kaldet K. - egentlig opstår og udvikler sig.
   I 'gadenavnebiblen' Storbyens Stednavne (Bent Jørgensen, Gyldendal 1999) står, at K. fik sit navn o. 1915. Men de første mange år var der kun tale om en sti fra Sundholmsvej og til bunden af Øselsgade. Af J.P. Traps gadekort fra 1929 kan man se, at K. er anlagt, men at der er ikke anført noget vejnavn. Det er der dog i Kraks Gadekort fra 1932.

På Stadskonduktørens trykte kort 1:2000 fra 1927 ses ingen sti, hvor K. senere kom til at ligge. Ejendommen Kornblomstvej 1 (plus Sundholmsvej 49-53 og Femkløvervej 2) fra 1915 er med på dette 1927-kort, mens naboen Kornblomstvej 3 (plus Byglandsgade 10-16 og Femkløvervej 4) fra 1927 på samme kort er anført som projekteret; sidstnævnte blev bygget i 1931.
   Tilsyneladende først efter at karreerne nr. 1-3 og nr. 5-9 er opført, optræder K. i vejvisernes husregister - og kun med de ulige husnumre på vejens venstreside. Alle de små virksomheder langs vejens højre side på området mellem Sundholmsvej, Øselsgade, Ølandsgade og American Tobacco er kun registreret med matrikelnummer.
 

 


Ved det sydvestlige hjørne af Kornblomstvej og Sundholmsvej (altså tv. for Sundholmsvej 57-huset) stod engang denne lille benzintank med bl.a. Mobil Oil og Standard Oil plus på et tidspunkt en større knallertforretning.
   Billedet er taget af Erik Johansen i september 1936; det tilhører SULFA og Ejvind Johansen.
Amager Vejviser. Amagerlands Handelshaandbog 1918

Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1947


To flyfotos fra omkring 1950 plus/minus:


Fra bunden af Øselsgade/Ølandsgade til det fritstående husnr. 57 på Sundholmsvej.
   På billedet th. har vi området fra Sundholmsvej forrest til reberbanen og kolonihaverne ved Ålandsgade bagerst. I midten ses det hvide Ølandshus. © SULFA

Herover: Blandt andet på den tidligere tobaksfabriks grund - syd for Kornblomstvej og Ølandsgade - er der på Peter Mortensens billede fra juni 1979 ved at blive gjort klar til opførelse af de store Vibo-karreer "Televænget".
   Bygningen lige for er Telemarksgade 2-10 ved hjørnet af Romsdalsgade.
© SULFA

Herunder har vi det meste af vejens forløb fra huset som lå mellem Øselsgade og Ølandsgade og indtil Sundholmsvej. Billederne er taget omkring 1980 af Peter Mortensen; de tilhører i dag Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Sammenlign billederne med de to flyfotos:


I det aflange hus var der et støberi. Bagved og langs med huset ses en række garager; en anden række lå også foran huset, før fortovet blev anlagt.


Den høje gavl tv. er huset med støberiet


Disse fem fotos er fra vejens højre side set fra Sundholmsvej


Malerisk forfald ...


Den bastante bygning bagerst i billederne er fhv. American Tobacco som blev overtaget af Storno

Set mod Sundholmsvej 57 - med ryggen til Ø-gaderne.
Tre billeder: Peter Mortensen, 1979 - © SULFA


Bygningen er det gamle kobberstøberi; den mørke skygge til venstre er rækken af garager.

Bagvæggen af garagerne er denne mur som altså står til venstre for motivet på forrige billede.

Detalje fra den ryddede plads omkring American Tobacco/Storno-fabrikken, før Vibos trelængede "Televænget I" blev opført på området i 1980:


(Minder næsten om et foto, som Wim Wenders kunne have taget i en søvnig by i Texas ...)

Set halvvejs fra himlen har vi her samme område i juni 2011. Alt er grønt og gråt, med buske og træer og asfalt til boldspil og parkering. Ikke én eneste af de gamle fabrikker har overlevet:

I vore dage ser Kornblomstvej således ud if. Niels Rydahl, januar 2012:

Karreerne tv. er de to Vibo-afdelinger 'Televænget', og den
enlige bygning th. er føromtalte Sundholmsvej 57.

 

Kornblomstvejs ulige husnumre 1-3 og 5-9 med Byglandsgade midt imellem består af to beboelseskarreers andelsboligforeninger.
   Først det billede som Flemming Lambert fra SULFA tog i sommeren 1996 ovre fra Sundholmsvej:


 


Nr. 1 og 3 (gadedørene er her skjult af karnapperne). Foto: Niels Rydahl Jensen, 2013.

Nr. 5, 7 og 9. Foto: nrj, 2013.
 
Parti fra Byglandsgade set fra Kornblomstvej mod Brigadevej. Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA


De fem fotos herunder er taget af Niels Rydahl Jensen i efteråret 2013:


Ved gadehjørnet starter Kornblomstvej. Den lyse bygning er Sundholmsvej 57 med de nye kviste

Kornblomstvejs husnr. 1-3 plus Byglandsgade 16

Husnr. 1-3 og 5-9 med Byglandsgade midt imellem; set fra Sundholmsvej 57

Nr. 5-9 plus Øselsgade 10, dvs. det nu fhv. Plejecentret Øselsgården

Panoramabillede fra huset på Sundholmsvej 57 - med Kornblomstvej tv. og det tidligere Ølandsgade-område (nu to store Vibo-karreer) til højre.

 

Tak til:
NRJ (Niels Rydahl Jensen) og SULFA og


Genvej til Amager-forsiden


 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus