© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
13.8.2022 

Nyrnberggade II
Billeder og tekster om husnr. 16-42 er overført fra nyrnberggaarden.dk

 

Genvej til siden om Nyrnberggade I (resten af gaden)
 


Nyrnberggade er navngivet 1927 og opkaldt efter den tyske by, som på tysk staves Nürnberg. Gadens husnumre 16 til 42 inkl. hører til Nyrnberggården som blev opført 1933-34.

Selv ikke mennesker, som har boet hele deres liv i Nyrnberggade, vil næppe omtale gaden som hyggelig. Næsten hele den østlige side, med solvendte facader, har altid været domineret af alskens mindre virksomheder i mildt sagt blandet byggeri. I al fald lige siden den store haveforening Aftenro lå på arealet.
   Over for fabrikkerne ligger beboelsesejendommene (bl.a. Nyrnberggårdens blok) således på gadens skyggeside med gadedøre og trapper mod øst. Og som det fremgår af billedet fra 1984, var der ikke meget at komme efter i Nyrnberggade. Ikke før omkring 2000!

Mere om resten af gaden - nord for husnr. 16 og syd for nr. 42 - kan du se på grandts.dk eller via denne genvej.1984: Nyrnberggårdens del af Nyrnberggade er husnr. 16-42.


Der var trods alt ogsaa lyse Stunder - dengang i fyrrene ...

... for eksempel i sommeren 1943, da lille Ib Høier fra nr. 24 og andre
småfolk kunne sættes ud uden forældrenes frygt for kidnapning el.lign.

Læg mærke til trinene foran gadedørene. De er påmalet hvide striber, ligesom alle kantsten var det, pga. mørklægningen under besættelsen. Der var ingen gadelygter tændt dengang, og bag folks vinduer var der sorte mørklægningsgardiner som om aftnen blev rullet ned eller trukket for, når man tændte lamperne i boligen.
   Om aftnen og natten kunne man ikke se en hånd for sig ude på gaden. På Lergravsvej snublede Min Morbror engang over en cykel som lå midt på fortovet. I arrigskab kastede han den over hegnet og ned i regnvandskanalen.

 

Hvem var vi, os der var børn og unge i Nyrnberggade
dengang i 1940'erne og 50'erne. Klik her og se en liste over mange af os. På siderne om Bremensgade og Trægården er der også en liste.

 

Og hvordan så vi ud, da vi gik i skole ...
Måske er du og dine skolekammerater med på nogle af de mange klassebilleder som ligger på mine sider om Østrigsgades Skole, Sundpark Skole, Skolen ved Sundet og Frankrigsgades Skole m.fl.

  

"Det brede fortov bør gøres smallere, fliser og asfalt bør renoveres og cykelstativerne skiftes ud. Der bør indrettes skråparkering til biler - og der bør plantes en mængde træer."
   Sådan var vores intentioner i 1984, da vi forhandlede med den daværende ejer af ejendommen, dvs. Københavns Kommunes Beboelsesejendomme.
   Men trods vedholdende arbejde i hhv. lejerforening, beboerrepræsentation og andelsboligforening lykkedes det meste af det først i begyndelsen af dette årtusinde - bl.a. med midler fra Kvarterløftsekretariatet i Holmbladsgade.
   Disse tre billeder viser lidt af resultatet, da der endelig skete noget:
 

Februar 2002

Marts 2004
Sammenlign med fotoet foroven!
 

Marts 2004

 

Børn i Nyrnberggade ca. 1943-44:

Prik og forstør - og se om der er nogen du kender. I så fald må du meget gerne fortælle mig det.
(Arkiv: Erik V. Pedersen - som sidder forrest yderst til venstre) Foreløbig er følgende andre børn også blevet genkendt: Hanne Nyman, Ib Nielsen og muligvis Betty Niels Barndorf Johnsen.
  
Marts 2008 fortæller Hanne Nyman, at også følgende børn er med på billedet: Ulla Sundstrøm, Bente Jensen og Nina Rasmussen.
 Et af paradiserne i barndommens land:

Trekanten mellem Nyrnberggade, Eliasgade og Jenagade. Her fotograferet af Mogens Probst i sommeren 1956, set fra gavlen ved nr. 16. Med det nye Pyrolyseværket bagerst til højre, og årtier før Kofoeds Skole blev bygget. Den store fabrik midt i baggrunden er Philips' industrigård på Strandlodsvej mellem Holmbladsgade og Prags Boulevard.
 

Et andet yndlingslege- og samlingssted, da vi blev lidt større, var kældrene
Her er nogle af Jens Aasgaards kammesjukker i gang med en underjordisk snak. Det er Erik Nielsen der har tilføjet navne, adresser og årstal:


1953

Det er også Erik Nielsen der som slagtersvajer i 1953 troner på sin budcykel i Breslaugade:

På næste billede har vi samme Erik et par år tidligere - i 1948 - med hele sin familie, vistnok fotograferet foran de gamle kolonihaver, senere (skole)boldbaner, mellem Frankrigshusene og Geislersgade / Bøhmensgade:


Lillian, Erik og Ib Nielsen boede som børn i nr. 40, 1. tv.

Og et billede mere fra Erik Nielsen, taget ved gavlen i Breslaugade i 1951:

 


 

Se mange billeder af den østlige side af gaden på siden om ... Nyrnberggade!
 


[De to hærgede gadenavneskilte på denne webside er fotograferet af Susan Smith ved
hver sin gavl, dvs. ved nr. 16 og nr. 42
(2009). Kort tid efter blev de renset,
slebet og malet op. Resultatest ses lige oven over disse linjer.]

 


Foto og © Flemming Lamberth/SULFA

Gaden set mod nord 1996. Karreen er en tredjedel af ejendommen Nyrnberggården. De to andre er Trægården og en del af Bremensgade.

Samme sted i maj 2003:

 

Facaderenovering i sommeren 2004:Ca. 1943-44:
F.v.:
Birthe Dolin (30, 2.th.), [hvem?], Max Petersen (36, st.th.), Jørgen Grandt*) (34, 4.th.), [hvem?], Erik V.P. (30, 3.th.)
[Arkiv: Erik V. Pedersen]

*) Den her afbildede Jørgen Grandt er født o. 1937. Han er navnebror til og fem år ældre end undertegnede webmaster. Selvom vi tilhører samme slægt, har vi aldrig mødt hinanden.


Ca. 1945:
F.v.:
Erling Haagensen (40, 4.tv.), [hvem?], John Heino Johansen (34, 2.th.), Erik V.P. (30, 3.th.), Birthe Dolin (30, 2.th.)
[Arkiv: Erik V. Pedersen]

 

Dette billede er sakset fra en artikel i Dansk Husmoderleksikon (1948) om moderne beboelsesejendomme.
   Det pudsige er, at Erik V. Pedersen og hans legekammerater så billedet blive taget - "af en mand med et kæmpestort og mærkeligt fotografiapparat".

 Ca. 1954:
Strejkevagter ved Philips Grammofon Industri A/S i gadens nr. 35 (hjørnet af Lemberggade).
Foto og arkiv: Erik V. Pedersen


1957:
Brand i gaden! Øverst i billedet aner man t.v. Celludan-huset og t.h. den store Philips-bygning Industrigården. Man ser også at Kofoeds Skole endnu ikke er bygget.
Foto og arkiv: Erik V. Pedersen

Lidt på afstand:

Dette billede tog Susan med telezoom helt ovre fra Ved Amagerbanen i 2007.
Vi kigger hen over Nyrnberggades industribygninger og ser bidder
af både Nyrnberggården og Bremergården.


Tak til Susan Smith for mange af billederne fra nyere tid.
 

Genvej til Bremensgade
Genvej til Trægården
Genvej til Græsvænget

 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus