© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
29.8.2023

 

 

Trægården 2-28
i København S, Amager!

 

[Det meste af denne webside har tidligere ligget på nyrnberggaarden.dk]
 


Trægården
fik sit navn i 1934 i forbindelse med, at Nyrnberggården var færdigopført. Gaden - som ikke er en 'almindelig', traditionel gade med fortov i begge sider - ligger som en passage imellem Eliasgade og Breslaugade, og alle dens husnumre er i ejendommens midterste af de tre boligstokke.
   Gadenavnet sigter til det ældre danske ord trægård, som betød en have indhegnet med prydtræer og buske, jævnfør bevoksningen mellem Trægården og Nyrnberggade.
 


Juni 2023 fortæller en venlig beboer bl.a., at
"K
ommunen har bevilliget en posefuld penge, som bruges på at renovere begge gårde*) totalt. Alt er ved at være på plads. I dag bliver der plantet småplanter, græs kommer snart, og så skal det gro til før gårdene åbner. Det bliver til august - dele af gårdene måske før, vil jeg gætte på. Der er blevet lavet småbakker - desværre med plastikbelægninger i blå farver. Der er blevet lavet bede, nye skraldeskure, plantet nye træer og buske, lavet asfalterede småveje, legepladser, hyggerum, indlagt vand og meget andet."
*) = området på hver side af blokken Trægården 2-28
  
Tak for orienteringen!

Renoveringen og nydannelsen af området er i fuld gang:
 


Nyt gedigent 'skur' ved Eliasgade til affaldscontainerne (20.6.2023)


Disse fotos fra 5.7.2023 er fra Facebook og gengives her if. aftale med fotografen - og ...

... det samme gælder disse 11 fotos fra 14.7. og 14.8.2023:


Også ved Breslaugade skal der være et containerskur

 

 


Før-fotos fra fortiden
- i ukronologisk orden:

 


Juli 1987; eget foto
 


Juli 2009; foto: Susan Smith

 

Hvem var vi, os der var børn og unge i Trægården
dengang i 1940'erne og 50'erne. Klik her og se en liste over mange af os. På siderne om Bremensgade og Nyrnberggade er der også en liste.

Obs!
KLIK HER og se et foto fra 1948 af nogle af gårdens mange unger med navne!


OG HER er en samling af mange billeder af børn i Nyrnberggården før i tiden ...

Og hvordan så vi ud, da vi gik i skole ...
Måske er du og dine skolekammerater med på nogle af de mange klassebilleder som ligger på mine sider om Østrigsgades Skole, Sundpark Skole, Skolen ved Sundet og Frankrigsgades Skole m.fl.

 


Et bølgende billede fra Trægården anno 2011, taget af Pia Zaggai.
Desværre vil sådanne kælderoversvømmelser nok blive hyppigere
fremover, når klimaforandringerne tager til i styrke. Føj for den!


Før der var tænkt paa Trægaarden:

© Eva Kirkpatrick

Herover:
Det herlige historiske fotografi af Jens og Kristine Larsens lille hyggelige kolonihave i den store haveforening Aftenro er fra omkring 1915-20. Huset og haven lå præcis dér, hvor man senere anlagde Trægården og byggede den midterste af Nyrnberggårdens tre boligblokke.
   I baggrunden til venstre, med sydvendt gavl, er det formodentlig et af de gamle huse som i 2010 stadig ligger i Bremensgade. Bag ved det ser vi det øverste af karreen i Holmbladsgade-Cumberlandsgade (opført 1914).

Bagerst til højre kan man ane huset i Holmbladsgade 118-120 på hjørnet af Nyrnberggade, hvor nu Kofoeds Skole ligger. I nr. 118 på 1. sal th., havde Jens og Kristine Larsen deres lejlighed.
 

 

Billederne tilhører Jens og Kristines barnebarn Eva Larsen (nu: Kirkpatrick; Californien), der som barn boede med sine forældre i Trægården 2, 4. tv.
 
 Det tidstypiske billede til højre er taget i Evas barndomshjem ca. 1943.

 

 


 

De næste fem fotos er modtaget fra Gudrun Mark, tidl. Trægården 14, 4. th.
Hovedpersonen på billederne er Gudruns mor Gerda Valeur Welling,
der flyttede ind som 15-årig i 1935.


Nr. 2 fra venstre er Else-Marie Valeur Welling. 1935.


Græsvænget 1935

1944. Med udsigt til Bremensgade 59-61.


1944

 


Dette ubetalelige vinterbillede fra omkr. 1943 har jeg med tak modtaget fra Tom Ferslev Jakobsen.

Apropos 'Tørfar':
I 1990 skrev jeg til beboerbladet Græsvænget en slags digt om
Nyrnberggårdens datidige ejendomsinspektør. Jeg har
bevaret det fra webstedet nyrnberggaarden.dk
- og det kan ses her.


Tom Ferslev Jakobsen har også leveret disse to fotos af hhv. Arvid og Bjarne Poulsen:


Dengang var der åbenbart cykelstativer langs den side af Nyrnberggade som vender ud mod Trægården.


Eliasgade set mod Nyrnberggade


Plus dette billede af sig selv fra konfirmationsdagen:


Nogle flere af gadens børn:
Peg på billedet og se nogle af navnene!Ebbe, Jørgen og Pia Even Hansen, Trægården 26, 3. tv. fotograferet o. 1953
inde hos deres nabo som var min faster! Billedet tilhører Jørgen Even Hansen.19. og 20. oktober 2009
- 11 år efter det gedigne storskraldsrum blev bygget -
tog Susan disse grumme billeder imens og efter, at den røde hane galede:


Bil med brandskader

Knækkede ruder og
smeltet altankasse

Et par dage tidligere havde den også været gal henne ved ALDIs indkørsel:

 


 Varmemester Helfred Grandt; 1935

Herunder:
N
æsten samme sted som min farfar blev foreviget med sin kost blev Ida Mikkelsen lynskudt sin på vej rundt med trappevask-vognen. Der er 55 år imellem de to billeder. Jeg siger ikke hvilket af dem der er ældst.
   Den lyse ejendom i baggrunden på tværs er Bremergården. Den blev først opført 1939 og er derfor ikke med på billedet af Farfar.

Det var ikke nemt at få bilerne ud af Trægården - og få gjort gaden
så pæn og børnesikker som det ses på nyere billeder.
 


Trægården
ligger ligesom Græsvænget imellem Eliasgade og Breslaugade. Den består af fjorten opgange, nr. 2-28.
   På det gamle billede af Farfar med kosten ser man bl.a. de åbne altaner med balustre og betonbund; de blev skiftet ud 1980.
   Bagerst i billedet skimter man en af resterne af den store haveforening Aldersro. Nyrnberggårdens nabo - Bremergården - blev nemlig først opført dér i 1939.
   Over gadedørene sad husnummeret på en lille trekantet lampe. Lyset i lamperne blev slukket hélt under besættelsen, lamperne blev taget ned - og først i efteråret 1987 fik gadedørene lamper igen. Sammenlign med billederne længere nede på siden.
 

Her

i Lejerbladet kan du se omtalen af Farfar Grandt i august 1936.


 

GLEM IKKE AT HUSKE DENNE
Genvej til den separate webside om
fyret og varmekælderen i Trægården
.
PRIK OG ÅBN!

 

 


Beboerbladsforsider fra 1995
 

Der er altid noget at rive i for et par raske medarbejdere

Juni 2009. Foto: Susan Smith


August 1984 - set mod Breslaugade


Foto fra efteråret 1986:
Der gik en rum tid, efter at den smalle kørebane
var gjort bilfri, og indtil dét gik op for alle ...

Også her kan man tydeligt se, dels hvordan bilerne ofte blev prioriteret højere end børn og miljø - dels hvor skævt og smadret fortov og kørebane var indtil 1985. Læg også mærke til hvordan trådnettet foran vinduerne i vaskerierne og andre steder så ud i mange år pga. overfladisk vedligeholdelse:


Januar 1987

 

Men i sommeren 1995:

For ikke at tale om i ...

2007!

 

2006 renoveres gadestykket igen, som det ses her på Susans billeder:


6.6.2006

9.6.2006

14.6.2006

23.6.2006

23.6.2006


To billeder fra Breslaugade - ud for Græsvænget


Prik og forstør!
Fra venstre: Svend Christensen, Ebbe Even Hansen, Inge Christensen,
Jørgen Even Hansen, Thomas Pentelényi
og Jørgen Grandt i september 1948.


Svend og Inge Christensen, senere hhv. Grandt og Larsen; april 1949.
 


+
1950

Alle billederne i denne stiplede ramme tilhører Maj-Britt Hansson
(nu: Jacobsen), der som om barn boede i Trægården 18, st. th.
 

På fars cykel; 1947

1947

Lillesøster Merete i børnehaven i Bremensgade; 1953
 

Med klassen

på Kullen

cirka 1960
 
 
Se Maj-Britts klassebilleder fra Østrigsgades Skole her!
 
 

Forældrene

Edith og Lennart Hanssons

sølvbryllup i 1970
 
 

Forår 1960: Konfirmationsholdet i Allehelgens Kirke / prik og forstør
 
 

Maj-Britt og Merete, 1953 / prik og forstør
 

Lennart Hansson følger

sin datter Maj-Britt på vej

til at hedde Jacobsen; 13.5.1967

 

 

Fastelavnsoptoget 1953 langs tørrepladsen i Trægården og bagsiden af Nyrnberggade-karreen.

Kigger man nøje efter kan man skimte den store (vinter-bladløse) vildvin eller rådhusvin op ad muren.
   De smukke facadeplanter blev desværre fældet, da de til sidst blev så store og stærke at de efter sigende ødelagde murværket og næsten skjulte mange altaner. Men omkring årtusindskiftet er der heldigvis plantet alternativer ved alle facader og gavle.
 

Fastelavn ca. 1956
på tørrepladsen i Trægården

Tak til Mogens Probst (der som barn boede i Nyrnberggade 16) for disse to billeder.

 

  
Teenagere i Trægården omkring 1952.

 

 

Disse tre billeder tilhører Jørgen Even Hansen, der som barn og ung boede i Trægården 26.

Klar til heldagstur i 1954: T.v. den senere beboer-kasserer Ove Højberg med Grethe og sønnen Andre; t.h. vennen Jørgen Even Hansen.
   Læg mærke til fabriksbygningen i baggrunden (mellem Breslaugade og Lemberggade) som oprindelig var en badmintonhal, senere bygget om til en skjortefabrik - og i 1976 erstattet af en mindre ejendom med ejerlejligheder. Se mere om Breslaugade her!

 


Snapshot fra Breslaugade ud for Trægården / Græsvænget - engang i sidste halvdel af 50'erne.

1959 tog Jørgen Even Hansen dette billede oppe fra Trægården 26, 3. tv.
   Det er garageanlægget, som nu forlængst er borte igen, der er under opførelse. Var det mon ikke for at skabe plads til de store biler med varer til ALDI at garagerne blev revet ned?

På Svend Grandts billede fra 1960 - taget fra Trægården 26, 3. th. - ser vi her indkørslen fra Breslaugade til de nye (men altså senere nedrevne) garager.
 


Blå spejder Lis Højberg ud for Trægården 20; 1957.
Bemærk datidens store vildvin op ad Nyrnberggade-facaden.
 
Alle billederne i denne stiplede ramme tilhører Lis Tugwell, der bor i Californien.
Som barn hed hun Lis Højberg og boede først i Bremensgade 55, st. tv., indtil hun omkring
1950 med familien og storesøsteren Ingrid flyttede over i Trægården 20, 1. th.
 

Lis og Ingrid; Kehlet-foto 1953.

Fastelavn 1953, ved gavlen i Breslaugade: Fra venstre Lis, Maj-Britt Hansson, Jan Hemmingsen og Inge Christensen.

Lis og Lone ovre i 'Anlægget', som vi dengang kaldte legepladsen i Lergravsparken; 1954.

Lis og Peter på altanen; 1954.

Lis og Ingrid; 1955.

Konfirmandinden Lis foran datidens gadedør; sept. 1957.

Ingrid Højberg (Lis' storesøster) på altanen i Trægården; 1959.

Lis og Ingrids mor, Birgitte Højberg, i lejligheden i nr. 20; 1960.

Lis i forårssol; april 1960.

Lis' veninde Jette Boesen uden for Philips Grammofon i Nyrnberggade; april 1960.

Lis og Ingrid med deres mor; 1967.

Trægården 18, st.th. 1987

Tyve år senere ...

Fra venstre: Edith Hansson, Merete Hansson, Birgitte Højberg, Lennart Hansson, Maj-Britt Hansson, Lis Højberg, Herbert Højberg og Ingrid Højberg. Stående: Maj-Britts børn Jeanett og Nicklas.
Lis' mange præmienåle: Fortsat:
Græsvænget 1989: Lis er hjemme på ferie fra USA og cykler sin årlige tur i Barn-
dommens Gader ...

... sammen med sin far Herbert Højberg.

Lis sammen med Merete og Maj-Britt, sommer 2009:
 
 
 
 

Trægårdens solside engang i 60'erne, fotograferet af Karin Wilhelmsen, bag plænen og buskene i Græsvænget.


1960 - set hen over den dav. tørreplads i Græsvænget

Sommer 1999: De to store, gamle skorstene tages ned af taget - før de smuldrer og dratter ned af sig selv.


Sommer 2004:
Susan på sin hyggelige altan

Apropos altaner
Herunder ser du et pudsigt dekret fra lejerforeningens bestyrelse til beboerne om hvordan altanerne måtte beklædes, og hvordan altankasserne skulle anbringes. Det er formodentlig fra sidst i 1940'erne.


To billeder fra maj 2003 af nymalede trappevægge i Trægården.

Efterår 2008 blev de nu lovpligtige nye postkasser sat op i bunden af trappen.

 

Først i vinteren 1995 sker der en radikal forbedring og fornyelse af den oprindelige ideforladte legeplads fra 1934. Her ses den dav. talsmand og repræsentanter for håndværkerne i færd med at besigtige herligheden.
   I baggrunden har vi stadig betonkransen omkring den gamle sandkasse; forhåbentlig er begge disse væk nu.


Februar 1995: Den kommende legeplads og
-borg set fra 3. sal. (SS)

Den anden halvdel af den oprindelige legeplads, dvs. hvor gyngerne, vipperne og betonsandkassen var. Set i sommeren 2007. (SS)


I efteråret 2008 bliver legepladsen renoveret med bl.a. mere børnevenlige belægninger

 

1998: Opførelsen af affalds- og storskraldsrum m.m. i den nordlige ende af Trægården. Ved siden af legepladsen. Forrest ses en af de såkaldte århusianske affaldsøer. De fleste af dem bruges vist til noget andet i dag. Foreviget af Susan.
   Mellem Bremergården (tv.) og Nyrnberggården ser vi en bid af Kofoeds Skole ovre i Nyrnberggade.Kælderen under Trægården 2, maj 2003.


De gamle døre til cykelrummene og en af de nye døre ud til det fri i Græsvænget; 2003.
Hvem har et billede af den oprindelige, sorte kælderdør set inde- og udefra?


Efter skybrud kan man ofte få sig en soppetur i kældergangen.
Susan tog dette billede på datoen 080808.


Billedet af gadenavneskiltet her såvel som af det foroven på siden er taget af Susan Smith i marts 2008.
Vel er de hærgede skilte ikke kønne, men de har dog noget mere sjæl end dem der sættes op i vore dage.Tak til Susan Smith for mange af billederne fra nyere tid

Hyggeplads i sjælden vinterdragt; foreviget af Susan 23.12.2010

 

 

Genvej til Bremensgade
Genvej til Nyrnberggade
Genvej til Græsvænget
og
Genvej til det døende websted om Nyrnberggården

 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus