© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021


 

Billeder fra Brabrandstien
og fra Brabrand Sø - i personlige ind- og udtryk


Her begynder og ender Brabrandstien - ved siden af det daværende Bymuseum
alias fhv. Hammelbanegården


Peg med musen på billedet, og indkørslen bliver til udkørsel i Carl Blochs Gade.
[August 2009]
 


Brabrandstien
er en cirka 19 km lang og nu til dags asfalteret gang- og cykelsti langs Århus Å og rundt om Brabrand Sø. Den starter ved Bymuseet (den fhv. Hammelbanegård) i Carl Blochs Gade og slutter naturligvis samme sted. Først efter Ringgaden og ved Hf. Åbrinken på Søren Frichs Vej deler stien sig og løber hhv. venstre og højre om langs Århus Å.

I 1950 blev anlæggelsen af Brabrandstien godkendt som beskæftigelsesprojekt, og i 1956 var det meste af arbejdet færdigt, så stien kunne tages i brug. Den naturskønne sti - eller måske snarere stisystem - passerer forbi mange haveforeninger, åbne engarealer, et naturcenter, to udkigstårne, fritgående heste og kreaturer, den gamle Brabrand Kirke og adskillige små og større åbroer. Stien krydser over og under Ringgade og Ringvej.
   På en stor kampesten, som blev rejst 1989 ved Århus Rostadion i Brabrand, lyder teksten:

"Sv. Unmack Larsen var borgmester i Århus 1945-58 og tog initiativ til anlæg af Brabrand-stien til glæde for titusinder året rundt"


Jeg videofilmede stenen i 2009 med håndholdt lommekamera.
Klik her og kig; de 32 sek. åbner i et nyt vindue.

 

Kort fra 1980 over hele Brabrandstien:

(åbner i nyt vindue)

Og et kortudsnit hvor man ser stiens start og slut:

 

Klik for video af diskutabel kvalitet (1) 2005:
Fra Eskelundvej og til venstre før TreBroer, langs Århus Å, rundt om Brabrand Sø og retur til Åhavevej.
Optaget med analogt kamera på cykelstyr og overspillet til dvd fra Hi8-bånd.
Klik for video af diskutabel kvalitet (2) 2013:
Fra TreBroer og venstre (nordvest) om langs åen til Søren Frichs Vej og retur ad Brabrandstiens sydøstlige åside.
Optaget med et prisbilligt 'actionkamera' på cykelstyret og gemt på dvd.

Tre pjecer fra Århus Kommunes Natur og Miljø; desværre udaterede:

Turforslag: Fra Carl Blochs Gade til Viby Ringvej og retur.
Pdf-fil åbner i nyt vindue

'Livet i vandløbet'.
Pdf-fil åbner i nyt vindue

'Vandreruten Aarhus-Silkeborg.
Pdf-fil åbner i nyt vindue

 


12.4.2018

 

  Fra Hammelbanegården/Bymuseet til Søren Frichs Vej

 


9.7.2008

Ditto

23.9.2010

Efter at have trængt til fornyelse i adskillige år blev åbroen omsider skiftet ud i september 2017 


21.9.2017

23.9.2010

23.6.2009

14.9.2017

15.7.2018

Ditto

 

  Fra Søren Frichs Vej til TreBroer - venstre om langs åen

 


25.3.2017

22.6.2019

15.5.2014

24.2.2020
Højvande i åen

Ditto
ved 'Søren Frichs Bro'

26.5.2018

Ditto
 
15.7.2018

17.9.2009

26.8.2017
Protest!

16.5.2019
Udsigt hen over åen

29.11.2019
En rædsel set hen over åen


 


 

17.9.2009

Ditto

Ditto

Ditto

23.7.2010
Set mod 'parallelstien'

30.7.2008

Ditto

DittoKlik på billedet og se en lille video med to piger på åen ...

3.8.2015

13.9.2016

3.8.2015

Ditto

Ditto
Køerne blev sat ud 25.4.2015

3.8.2015

13.9.2016

13.9.2016

Ditto

17.9.2009

Ditto

15.5.2014

Ditto

Ditto

2001

 


  


  

  Fra Søren Frichs Vej til TreBroer - højre om langs åen

 


29.11.2019

16.5.2019

Ditto

Ditto

25.5.2009

29.11.2019

17.9.2009

16.5.2019

27.5.2004

17.9.2009

27.10.2008 - plus >

Do.

Do.

Do.
Er det i denne enorme rod, at trolden DoDo mon bor?

Do.

17.9.2009
set fra 'parallelstien'

25.6.2015 -
årensernes bro

Ditto
udsigt til 'parallelstien'

15.8.2016

27.10.2008
efterår

15.8.2016
ind over TreBroer

30.7.2008

15.8.2016

Firmaet Systematics rædsel af en prestige-skyskraber står klos op ad Brabrandstien!


14.2.2020
set fra Hf. Mosevang

17.9.2009

25.6.2015
set mod Hf. Mosevang

24.2.2020!

Ditto!

Ditto!

 


 

  Is og regnvand ved Eskelundvej

 


23.3.2002

23.3.2002

Allerede tørt igen
28.3.2002!

25.1.2007

Ditto

25.1.2007

Ditto

28.2.2020

Ditto

Ditto

28.2.2020

Ditto

Ditto

Ditto

28.2.2020


Men vandet forsvandt, og 5.3.2021

så samme sted sådan ud igen

 


Juli 2008
 

  Fra TreBroer syd om åen (forbi Eskelund) til Ringvejen


O. 1960: Tre Broer under tre broer. Set mod nordøst.
Læg bl.a. mærke til Hammelbanens gamle gitterbro.

 


15.1.1962

6.5.2006

17.9.2009

Ditto -
trappen fører op til jernbane-terrænet

7.11.2010

17.9.2009

12.7.2006

6.4.2008

17.9.2009

23.8.2017
vejlygter på vej

23.8.2017

6.7.2010

27.8.2010
ved Åhavevej

29.6.2020
ditto

15.8.2010

6.7.2010
kommunalt område

12.5.2019

5.3.2021

6.7.2010
Søværnets(?) område bag hegnet

1.7.2012

15.8.2010

12.5.2019

Ditto

Ditto

17.9.2009

6.8.2010 - ved
de nedlagte boldbaner

28.5.2012
næsten ved Ringvejen

Ditto
ved Ringvejs-viadukten

15.8.2020

Ditto


Gider man ikke køre 500 m længere frem til genbrugsstationen,
kan man altid bare anbringe sit skrald, hvor man har lyst ...
(5.3.2021)

 

 

Eksempler på opslag i Hf. Mosevang om søen rundt-vandringer:


2003

2005

2006

 

  Bro over Åhavevej for gående og cyklister
   mellem Eskelundvej og Bjørnholms Allé

 


16.9.2012
en sø opstår

Ditto
og et overløbsbassin(?)

16.9.2012

Ditto

24.11.2012 -
den er der også i 2020

24.11.2012
en sti på vej

Ditto

Ditto

24.11.2012

24.11.2012

Det gadekærslignende vandhul, 17.8.2013

15.10.2014
en krage undrer sig

23.8.2017
vejlygter på vej

23.8.2017

Ditto

28.2.2020
regn - og ...

Ditto

Ditto
... åen breder sig
   

Udsigt fra broen 22.7.2013:

Klik på billedet og se en lille videofilm fra anlæggelsen
af den nye Åhavevej

 


2010
Eskelund set fra himlen


5.7.2009
Det officielle navn er tilsyneladende Viby Genbrugsstation ...

  Det store åbne område bag Eskelund
  hedder nu [2020] Eskelunden ...

 


Ved Eskelund i 1962

Eskelund-området i 1966

6.7.2010

16.7.2006

Ditto

12.5.2019

12.5.2019 - med tværgående sti til arbejdskørslen [se også fotos fra 5.3.2021]

12.5.2019 - vejen ind til anlægspladsen

12.5.2019

Ditto

Ca. 2017

Lokalplan 2019
Lokalplanforslag for området, dateret 20.8.2019 [klik]
Kunst(?) udført af ...
[12.5.2019]

... Arkitektskolen
[ditto]

12.5.2019

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

12.5.2019

Ditto

Ca. 2017

Ditto

15.8.2005
familieudflugt

30.5.2018

6 fotos:
Helle Seiersen, 11.4.2020 >>>
Marts 2020: Arbejdet er gået i gang! [klik]

Set mod Åhavevej

Set mod Viby Ringvej
   

20.5.2020
 

Ditto

Ditto
Set mod Åhavevej

Ditto

Ditto

20.5.2020

Ditto
Eskelunden er snart en realitet. Måtte den blive en succes!
20.5.2020 >>> <<< 15.8.2020

Fortsat:


15.8.2020
set mod Åhavevej

15.8.2020

Ditto

5.3.2021 - igen set mod Åhavevej ... og

her set mod den kommende festivalplads

5.3.2021 - til højre lå den nedlagte legeplads

5.3.2021

Ditto

Bag trådhegnet ligger Viby Genbrugsstation alias Eskelund

5.3.2021
Græsrabatten mellem gang- og cykelsti er pludselig luget (medlertidigt?) bort:
5.3.2021 - Stien set mod syd

5.3.2021 - Stien set mod nord
 

Dette pilekrat er nogle af resterne af den naturlige lund bag Eskelund; jf. fotos fra 2019 højere oppe.


5.3.20212.5.2021

Fortsættes!
 

 

Se meget mere om TreBroer og reparationen af dem i 2008
på websiden om broerne over Århus Å. Klik her.

 

  Fra TreBroer nord om åen til Ringvejen

 


15.4.2008
Broerne repareres

25.6.2015

Ditto

19.5.2018
Installations-

Ditto
-kunst ...

18.9.2004

26.6.2010

6.8.2020

6.8.2010

Ditto

21.6.2010

Ditto

27.10.2008

Ditto

28.5.2012
Åhavevej fornyes

 

  Fra Ringvejen nord om åen forbi Hf. Lunden til Århus Rostadion


'Nordstien' mellem Ringvejen og 'Andebroen' [2018]


2006 - 'Andebroen'
set fra Hf. Lunden

2002 - den første åbro
efter søen

3.7.2008 - ditto

Broen forbinder de to dele af Brabrandstien (en på hver side af åen og søen), efter den har passeret Ringvejen.


21.9.2002

Udsigt fra tårnet 15.8.2002

13.7.2003

Ditto

18.9.2004

23.9.2006
østenden af søen

18.9.2004

Ditto

Ditto

Ditto

25.5.2009

20.9.2008

Ditto

Ditto

20.9.2008

Klik - og åbn en lille video!
    Se også mine optagelser fra et kaproningsstævne i 2008 i afsnittet om Brabrand Sø.    

 

 2006: Udsigten til Brabrand Sø set fra 'Andebroen' imellem de to dele af Brabrandstien
 

  Fra Rostadion til Søskovvej og ad denne til Brabrandstien Syd

 


20.9.2008

Ditto

Ditto

19.1.2010

23.9.2006
fouragering

23.9.2006
morgenmad

21.9.2002
ditto

13.9.2003
ditto - på vej rundt om søen med Hf. Mosevang

Febr. 2020
(tilsendt foto)

19.1.2010

13.9.2003

Ditto

13.7.2003

Ditto

Ditto

2009
åen som kanal ml. søerne

19.1.2010

Ditto

Ditto

10.5.2003
åbro

20.6.2011

Ditto

Ditto

19.1.2010
Århus Å

Ditto

19.1.2010

20.6.2011

Ditto

Ditto

Ditto

20.6.2011

20.6.2011

1954 - tilsendt foto;
Constantinsborgbroen

1.3.2020 - tilsendt foto

1962
   
18.9.2004
ad Søskovvej!
   

 

 


Brabrandstien (her: Rugholmvej) langs med Hf. 1934 o. 2008. Til højre uden for billedet har vi Viby Ringvej.
Motivet er set fra hvor motorvejen i sin tid endte, før den fortsatte som daværende Åhavevej.

  Fra Ringvejen syd om åen og søen forbi Stautrup


Fra Viby Ringvej


16.11.2010
Forbi ...

Ditto
... den stakkels ...

23.7.2011
Hf. af 1934

13.8.2004 - hedebølge

På det første stykke efter Ringvejen indgår Brabrandstien i Rugholmsvej og derefter i Norringholmsvej, indtil den har passeret haveforeningerne.


10.8.2004 - med
Rugholmvej i ryggen

3.7.2008 - her
deler vejen sig

20.9.2008
skiltet renset

20.8.2009
Norringholmsvej

Ditto
hesteidyl

20.8.2009
Gamle Hansen ankommer

23.9.2006 - på vej
hjem forbi Hf. Norringholm

13.5.2005 kl. 05:33
'Andebroen' ud for de fire hf'er

3.7.2008
- derforfor har broen sit navn

7.8.2006
Constantia2 skråt over for Norringholm

 


De fire haveforeninger: Norringholm, Rugholm, Sølyst og 1941 plus Søborglund.

Fællesgrunden (eller 'Fristaden') Søborglund alias Oikos Logos ses midt i billedet; 2004


Haveforeningerne ved den delte Brabrandsti [2018] - oploadet på forventet efterbevilling;
åbner i nyt vindue!

 


3.7.2008 - dem alle >

3.7.2008

28.7.2008

7.3.2008

19.8.2007 - Døde Å

20.8.2009 - Døde Å

1.7.2006 - Døde Å  >

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

 

  Nær Stautrup ...


13.9.2003 - på
Løvfaldstur med Hf. Mosevang

Ditto

Ditto

Ditto

Suk!

13.9.2003 - samme
tur som ovennævnte

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

13.7.2003
ud af skoven

13.5.2005
Pinsetour

18.9.2004

Ditto
Stautrup eller Stavtrup
- vælg selv ...

28.7.2008

Do.

Do.

Do.
 


Efter Stautrup (tv.) og før Hf. Norringholm, deler stien sig

 

Omkring Stautrup Station (Hammelbanen)

1955

1956
     

To fotos fra 2002 + >

Tre fotos fra 2008 + >

 

 

  Brabrand Sø alias Brabrandsøen
 


15.6.2006 - set fra området ved Hf. Sølyst


18.9.2004

O. 1.7.2006
Hf. Søholms festplads og udsigt

3.6.2006 - på tur
med Hf. Mosevang

20.9.2008

Ditto

20.9.2008 - og >

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

 


   Gå, løb eller cykl rundt ...  


   ... om Brabrandsøen [2015]1996


2001

 


28.7.2008 - og >

Ditto
Lutter idyl!
Ditto

Ditto

20.9.2008 -
og >

Ditto

Ditto

Ditto

19.1.2010

19.1.2010 - og >

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

 

 


OP!

 Genvej til forreste side om Århus

Genvej til siden om broerne over Århus Å

Genvej til siden om haveforeninger i Århus

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus